Category Archives: M-Talk Audio

Các bản thu đã sửa của khách hàng Năm 2022

2 Ca khúc sáng tác do bạn Huy Cody Phùng thu tại cơ sở Vườn Chuối – HCM – 2022.Giáng sinh đầu – Và khi ấy https://phongthuammt.com/wp-content/uploads/2022/02/va-khi-ay-final.mp3 https://phongthuammt.com/wp-content/uploads/2022/02/giang-sinh-dau.mp3 Sản phẩm của anh Duy Nghĩa – gói thu chuyên cơ sở Vườn Chuối 26-06-2022 https://phongthuamtphcm.com/wp-content/uploads/2022/02/Loi-xin-loi-vung-ve-final.mp3 Sản phẩm của anh Bùi Minh Hải – gói bán chuyên […]